2 tháng 11, 2015

Hồn quê

           Trong cuộc đời mỗi người có nhiều nơi đến và đi, nhưng chỉ có một nơi chốn ta tìm về đó là quê hương Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta từ tấm bé. Tuổi thơ của tôi không được sống no đủ, thỏa thích như các bạn cùng trang lứa. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi phải tần tảo, mòn vai để lo bữa ăn, cái mặc cho năm anh em chúng tôi. Nhưng tôi cũng có những giây phút ngã mình trên vạt cỏ mềm mại chơi chọi cỏ gà cùng chúng bạn.

Đọc tiếp