15 tháng 8, 2015

ĐỂ RIÊNG !Cha để riêng bó lạt côi chái bếp,
Ngã màu vương mùi khói khó quên !
Mạ để riêng nổi buồn đưới lu gạo,
Tiếng nghe đau tới bựa vét sau cùng!

Cha để riêng ngày bạo lụt mênh mông,
Ngồi bó cúi trầm tư dòm khói thuốc.
Mạ để riêng vào những nuột dây cột
Treo côi cao những khoai sắn để đèng !

Tui để riêng vô những buổi nắng heng,
Lang thang trữa mấy cồn khoai roọng ló,
Côi lưng trâu, bờ đìa, con hói nhỏ,
Quyễn vở tui, riêng đợ tội roi đòn.

Rồi tháng năm tui để riêng đau khổ,
Ngày tang thương cha đã không còn.
Mạ để để riêng nổi héo mòn theo tuổi,
Riêng ngoài hiên mắt ngóng đợi chờ con.

Quê hương tui để riêng mùa gió thổi,
Ngọn gió Nam mổi khi nắng nung trời .
Nơi miền xa tui riêng niềm nhung nhớ,
Một làng quê với tiếng mạ ru hời.Trương Thúc Tránh (T.T -8/2015)