6 tháng 4, 2015

Người quê tự họa


Sáng đón mặt trời ở bờ sông
Tối ngắm nàng trăng phía cánh đồng
Ít học nghèo hèn nên giản dị
Quê mùa chất phác chẳng chơi ngông
Góp vui trên mạng không chơi chữ
Ngôn ngữ dưới quê vốn quen dùng
Ngày ngày xuống núi tìm cơm áo
Tối tối lên giường để vui chung