4 tháng 11, 2016

Nơi tôi sinh ra !

Làng Bích Giang nằm về phía Bắc đường 9 Từ Km 7 đến Km10 , được thành lập năm 1676 Vào thời Vua Vĩnh Trị (Năm thứ nhất) tức là vua: Lê Hy Tông . Làng tôi nằm cạnh dòng Sông Hiếu và được dòng sông ôm quanh hơn 2/3 làng tạo nên một cái điều gà căng tròn nếu nhìn tư google Map . Phía Bắc giáp làng Lâm lang – Phía Đông giáp Làng Định Xá – Phía Nam giáp Đường QL 9 –Phía Tây giáp làng Vĩnh An và Thạch Đâu . Nơi đó tôi được sinh, lớn lên, ra đi... ………và sẽ trở về!

(Đình làng Bích Giang)