26 tháng 5, 2017

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Không có nhận xét nào :